Algemene netwerken

Op deze pagina vind je de algemene netwerken in Zeeuws-Vlaanderen voor ondernemers:

BNI Terneuzen

Ontbijtnetwerk BNI. Dit netwerk heeft als doel om de leden binnen het netwerk aan meer omzet te helpen.

Fun in business

Fun in business, de bijeenkomst is zowel toegankelijk voor participanten van Fun in Business als introducés. Introducés kunnen aan de bijeenkomst deelnemen door betaling (vooraf) van € 50,00. Daarnaast kan elke participant één keer per jaar iemand (kosteloos) ter vervanging sturen naar een bijeenkomst. Wel het verzoek om dit vooraf te melden. Degene die als vervanger komt dient ook een ondernemer te zijn en te voldoen aan de voorwaarden voor participatie in Fun in Business. Je aanmelding bij Fun in Business én voor de bijeenkomsten kun je sturen aan funinbusiness@gmail.com.

Juniorkamer Zeeuwsch-Vlaanderen

Juniorkamer Zeeuwsch-Vlaanderen, Lange Rekestraat 21c, 4538 AZ in Terneuzen. Trainen, netwerken en gezelligheid zijn de pijlers waarop de Junior Kamer Zeeuwsch Vlaanderen is gegrondvest. Leden van de organisatie zijn ondernemend en dynamisch, woonachtig of werkzaam in Zeeuws-Vlaanderen. Op dit moment bestaat de Junior Kamer uit 27 actieve leden en 14 senatoren. Leden die de 40-jarige leeftijd bereiken moeten de kamer verlaten. Dit houdt de kamer jong en enthousiast met altijd weer nieuwe ideeën.

Jong management kring Zeeuws-Vlaanderen

Jong Management kring Zeeuws-Vlaanderen is de ideale vereniging om op een ontspannen wijze kennis te maken met andere managers, beleidsmakers en ondernemers uit diverse branches. De kring bestaat uit een dertigtal leden. Maandelijks vindt een bijeenkomst plaats, die steeds anders wordt ingevuld. Zo worden bedrijfsbezoeken en thema-avonden met een educatief of actueel onderwerp georganiseerd. Daarnaast wordt de onderlinge verbondenheid versterkt door regelmatig samen leuke dingen te doen en er worden ook meerdaagse activiteiten georganiseerd. De leden zijn sinds 1 januari 2015 tevens lid van de BZW. Leden die de 40-jarige leeftijd bereiken moeten de kring verlaten.
Meer informatie: http://zeeuwsvlaanderen.jongmanagement.nl

Genootschap Ondernemers Zeeuws-Vlaanderen

Het Genootschap Ondernemers Zeeuws-Vlaanderen is een actief ondernemerscollectief, die samen allerlei activiteiten ontplooien. Daarnaast organiseren de genoten ook individueel of soms ook samen met anderen activiteiten om hun bedrijf of een bepaald onderwerp onder de aandacht te brengen.
Meer informatie: http://www.genootschapondernemers.nl/