Bedrijventerrein Handelspoort Zuid

Handelspoort Zuid

Wij bieden ondernemers de ruimte!

Ligging

Het bedrijventerrein Handelspoort Zuid ligt op 30 tot 45 minuten van belangrijke Vlaamse steden zoals Gent, Brugge en Antwerpen met respectievelijk 224.000, 117.000 en 445.000 inwoners en heeft optimale verbindingen richting België, de Zeeuwse eilanden, Brabant en de Randstad. Een betaalbare locatie grenzend aan de belangrijkste interregionale verbindingsweg N62, de verbinding op het tunneltracé (Sluiskiltunnel / Westerscheldetunnel).

Karakteristiek

Handelspoort Zuid is speciaal ontwikkeld voor dienstverlenende bedrijven. Bijvoorbeeld van elektronische apparatuur of computers, medische en chemische instrumenten, groothandel, verhuurbedrijven of serviceverlening. Maar er is ook ruimte voor relatief milieuvriendelijke productie.

Gevestigde bedrijven

Business to Business ligt voor de hand met zoveel industrie en bedrijven in de directe omgeving, een haven- en industriegebied met Verbrugge Terminals en Elocoat. Ziekenhuis ZorgSaam bevindt zich op enkele honderden meters ten oosten van her bedrijventerrein.

Andere klinkende namen in de kanaalzone zijn bijvoorbeeld de chemiegiganten DOW Benelux, YARA en zetmeelverwerker CARGILL. Op zo’n 15 kilometer afstand, net over de Belgische grens is staalconcern ArcelorMittal gevestigd.

Herstructureringswerkzaamheden op bedrijventerrein Handelspoort-Zuid

Op het bedrijventerrein Handelspoort gaat de gemeente Terneuzen een aantal werkzaamheden uitvoeren. Deze werkzaamheden bevatten het opwaarderen van de infrastructuur aan de Nijverheidsstraat en de Ambachtstraat. Het aanpassen van het kruispunt Handelspoort/Ambachtstraat en het aanbrengen van een gescheiden watersysteem. Deze werkzaamheden worden mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de Provincie Zeeland.

Ambachtsstraat
In de Ambachtsstraat vervangen we de asfaltverharding. We frezen 7 cm diep en brengen 2 nieuwe lagen asfalt aan. Het betreft het gedeelte vanaf de Lange Reksestraat tot net voorbij de kruising met Handelspoort (nummer 3). Trottoirbanden en goottegels vernieuwen we gelijktijdig, ook herstraten we een deel van de inritten naar de bedrijven. Op het kruispunt met Handelspoort verwijderen we de verkeersgeleiders. De bermen maken we hier iets breder. Langs deze bermen leggen we een strook grasbetontegels aan. Door de opwaardering van de infrastructuur vindt er een kwaliteitsverbetering van het terrein plaats. De aanpassingen aan het kruispunt worden gedaan om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Nijverheidsstraat
Het betreft het gedeelte van de Lange Reksestraat tot aan de kruising met Handelspoort. In verband met wateroverlast is het noodzakelijk dit gedeelte te voorzien van een gescheiden rioleringsstelsel. We vervangen een deel van de riolering en een extra regenwaterriool leggen we aan. Op het nieuwe regenwaterriool sluiten we straatkolken en regenwaterafvoeren van de bedrijven aan. Het gedeelte waar we het rioolwerk uitvoeren voorzien we van nieuwe banden, goten en een asfaltverharding. Het resterend gedeelte frezen we waarna we een nieuwe toplaag asfalteren. Op de aansluiting met de Lange Rekseweg vernieuwen we een deel van asfaltverharding. In de parkeerstroken brengen we zwarte klinkers aan en de bermen zaaien we opnieuw in.

Planning en verkeersmaatregelen
De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemingsbedrijf De Bokx en zijn ingepland van 13 juli tot uiterlijk eind 2017. Gestart wordt met het kruispunt Handelspoort Ambachtsstraat zodat dit nog voor de bouwvakantie terug open gesteld kan worden.
De werkvakken worden na de bouwvakantie afgesloten voor alle verkeer. Om overlast voor de bedrijven zo veel mogelijk te beperken zullen de werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd worden. De bereikbaarheid van de bedrijven wordt in overleg met die bedrijven afgestemd.

Facts

  • Ruim 4 hectare aan uit te geven bedrijfsgronden
  • Kavelgroottes van circa 1800 m2 tot 2,3 hectare
  • Toegestane milieucategorieën: 1 t/m 3.1
  • Verkoopgronden (pdf)
  • Meer foto's

Interesse?

Neem contact op met onze bedrijfscontactfunctionaris.