Bedrijventerrein Terneuzen Zuid

terneuzen-zuid

Terneuzen Zuid (Koegorsstraat)

Wij bieden ondernemers de ruimte!

Toplocatie

De ligging van Terneuzen is een van onze sterke punten: centraal ten opzichte van steden als Antwerpen, Gent en Rotterdam en goed bereikbaar via het water, de wegen en het goederenspoor. Dit maakt havenstad Terneuzen een toplocatie voor vestiging! Terneuzen heeft ondernemers veel te bieden, vooral ruimte: betaalbare en representatieve kavels op bedrijfsterreinen, zoals in Terneuzen Zuid.

Ligging

Bedrijventerrein Terneuzen Zuid kent een uitstekende ligging aan de Koegorsstraat door de optimale verbindingen richting België, de Zeeuwse eilanden, Brabant en de Randstad. Een betaalbare locatie met een directe verbinding op de N62, het tunneltracé (Sluiskiltunnel / Westerscheldetunnel) van Goes naar Gent.

Karakteristiek

In de directe nabijheid is grootschalige haven gebonden industrie gevestigd, dei nog steeds uitbreidt. Daarnaast is er veel maintenance, logistiek en bio based industrie, waarbij innovatie, duurzaamheid ensamenwerking van belang zijn.

Gevestigde bedrijven

In het gebied Koegorspolder, waar het bedrijventerrein Terneuzen Zuid zich bevindt, hebben al een aantal ontwikkelingen plaatsgevonden en wordt momenteel ook gebouwd. Het leisure center met Skidome is hier gevestigd als mede het trainingscenter van Bio Base Europe. Daarnaast zijn er al een aantal bedrijven gevestigd en is een locatie van de gemeente waar tevens de brandweer en de ambulancedienst gehuisvest zijn. Ook vindt u op het bedrijventerrein het milieupark van de Zeeuwse Reinigingsdienst.

Herstructureringswerken Terneuzen-Zuid

Op het bedrijventerrein Terneuzen-Zuid leggen we een insteekweg aan met waterberging. Aannemingsbedrijf Geldof BV hebben we opdracht gegeven voor uitvoering van de werkzaamheden. De locatie is naast het milieupark aan de Koegorsstraat waar de bouw bezig is voor Houthandel Jongeneel. Het bedrijf is nu gevestigd aan de Schependijk en moet verhuizen vanwege de bouw van de Nieuwe Sluis. De Provincie Zeeland heeft subsidie beschikbaar gesteld voor de herstructureringsmaatregelen op het bedrijventerrein. De subsidieregeling is in het kader van het Fonds Impuls Bedrijventerreinen.

Werkzaamheden eerste fase
We leggen haaks op de Koegorsstraat een nieuwe weg aan. Een vuilwaterriool brengen we aan dat we aansluiten op het riool dat voor het milieupark gelegen is. Sloten graven we en duikers leggen we aan voor de afvoer van regenwater. We verleggen een persleiding die dwars in de nieuwe percelen ligt. Op de Koegorsstraat maken we twee nieuwe inritten voor het terrein van Houthandel Jongeneel.

Werkzaamheden tweede fase
Momenteel vinden de voorbereidingen voor het vervolg van de werkzaamheden plaats. Dit betreft het aanleggen van riolering en de waterberging. Dit vindt in samenspraak met het Waterschap Schelde stromen en de Stichting Landschapsbeheer Zeeland plaats. De uitvoering hiervan zal in 2018 plaats gaan vinden.

Facts

Interesse?

Neem contact op met onze bedrijfscontactfunctionaris.