Citymarketing Terneuzen

Inleiding
In juli 2014 is het Citymarketingplan Terneuzen vastgesteld door de gemeenteraad. Dit plan vormt de leidraad voor de uitwerking van een citymarketingcampagne voor Terneuzen. Het doel van citymarketing is het behouden en aantrekken van inwoners, bezoekers en bedrijven. Citymarketing legt het accent op de stad Terneuzen. De centrale thema’s zijn haven, water en centrum. Er wordt voorzien in een aparte organisatie voor citymarketing: het is de motor van een publiek-private samenwerking gericht op de versterking en promotie van het merk Terneuzen.

Citymarketingstrategie
Het Citymarketingplan Terneuzen geeft richting aan de nadere uitwerking van citymarketing in Terneuzen. In het plan wordt nader ingegaan op de marketingopgave en de marketingdoelgroepen, er zijn concrete citymarketing- en communicatiedoelstellingen geformuleerd. In aanvulling hierop heeft de citymarketeer een citymarketingstrategie opgesteld. De focus ligt op de merkbeleving. Daarnaast wil citymarketing bijdragen aan het vergroten van de naamsbekendheid van Terneuzen, het verbeteren van het imago, het intensiveren van de stadspromotie en het vergroten van de aantrekkingskracht van de stad. Hierbij is er in het bijzonder aandacht voor kwalitatieve groei en voor beleving van de stad.

Merkbeleving
De merkstrategie staat centraal in de citymarketing van Terneuzen: het op- en uitbouwen van Terneuzen als merk. Zo zijn de kernwaarden van Terneuzen benoemd: ondernemend, gastvrij, productief, stoer, krachtig, allure, lef, thuis voelen. Tevens is een toetsingskader geformuleerd, aan de hand waarvan activiteiten in de stad Terneuzen kunnen worden versterkt en ondersteund. Centrale vragen hierin zijn: is de activiteit on of off brand? Er wordt gekeken of een activiteit aansluit bij een of meerdere centrale thema’s. En sluit de activiteit aan bij de gewenste identiteit van Terneuzen? Past het initiatief bij de kernwaarden van Terneuzen? Is er sprake van onderscheidend vermogen? Hoe onderscheiden activiteiten in Terneuzen zich? En tot slot wordt gekeken naar de praktische haalbaarheid: is de timing juist, is er aansluiting met andere initiatieven of activiteiten?

Ondersteunende strategieën
Naast de merkstrategie worden vier ondersteunende strategieën ingezet – in willekeurige volgorde: het vergroten van burgertrots, een imagocampagne, het verleiden tot een bezoek aan of vestiging in Terneuzen en het inzetten van ambassadeurs. Er is een planning gemaakt voor de korte, de middellange en de lange termijn. Daarnaast is er een kwalitatief imago-onderzoek uitgevoerd. De resultaten hiervan zijn geanalyseerd en vormen het uitgangspunt voor de ontwikkeling en uitvoering van citymarketingactiviteiten.

Organisatie
Citymarketing Terneuzen richt zich op het behouden en aantrekken van inwoners, bedrijven en bezoekers naar Terneuzen. De Stichting Citymarketing Terneuzen werkt hierbij nauw samen met de gemeente Terneuzen, lokale ondernemers(organisaties), private partijen en inwoners.

Citymarketeer
Sara Jansen
e-mail: citymarketeer@stadterneuzen.nl
telefoon: 06-11325520

Stadsmanager
Ilse de Smit
e-mail: stadsmanager@stadterneuzen.nl
telefoon: 06-51207879

Medewerker citymarketing
(vacature)