Copyright

De gemeente Terneuzen behoudt auteursrecht op de via de internetsite www.ondernemeninterneuzen.nl verstrekte informatie, inclusief beeldmerken, logo's, fotomateriaal. Niets uit de teksten of grafische voorstellingen in deze site mag zonder schriftelijke toestemming van de gemeente Terneuzen openbaar worden gemaakt, verspreid en/of verveelvoudigd. Gebruik van de informatie voor persoonlijke doeleinden is toegestaan. Citeren van de teksten van de website www.ondernemeninterneuzen.nl van de gemeente Terneuzen alleen met bronvermelding.