DNA van Terneuzen

DNA Terneuzen

De gemeente Terneuzen is een jonge gemeente. De gemeente bestaat uit de stad Terneuzen en veelzijdige stadjes, dorpen en buurtschappen met groene harten en met bijna overal de roestvrijstalen economie aan de horizon. De gemeente Terneuzen ligt in het midden van Zeeuws-Vlaanderen; de gemeente reikt van de Westerschelde tot aan Vlaanderen. De havenstad Terneuzen en het Kanaal van Gent naar Terneuzen vormen het economische hart van Zeeuws-Vlaanderen. Zij symboliseren het rauwe, het onverzettelijke en het wilskrachtige van de gemeente Terneuzen. Het omliggende Zeeuws-Vlaamse polderlandschap vormt de zachtere, gemoedelijke en vertrouwde kant van de gemeente. Deze beide kanten van de gemeente worden belicht in het DNA van Terneuzen. We hopen dat dit DNA-boek iedereen inspireert en motiveert om te laten zien hoe wij hier leven, wonen, werken en ontspannen. En natuurlijk ambassadeur wordt van onze bijzondere gemeente, onze thuishaven.

DNA van Terneuzen

DNA Kanaalzone 

De Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone is een belangrijk economisch kerngebied. Een actieve regio, met volop ruimte voor ontwikkeling. De vestiging van grote en kleine industriële en logistieke bedrijven of daaraan gerelateerde bedrijven is vooral te danken aan het Kanaal van Gent naar Terneuzen en de uitmonding daarvan in de Westerschelde. Ontdek het DNA van de Kanaalzone hier. Logistiek, biobase, industrie, kennis en innovatie en poort naar de wereld zijn de vijf kernwaarden uit het DNA van de Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone. De kernwaarden, citaten en beelden uit het DNA kunnen door ondernemers en inwoners uit de Kanaalzone gebruikt worden in hun eigen promotie. Daarnaast vormt het DNA de basis voor de (gebieds)marketing van de Kanaalzone.

DNA Kanaalzone

Stijlwijzer Kanaalzone

Er is ook een stijlwijzer Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone gemaakt. Met deze stijlwijzer willen we vormgevers inspireren en een handreiking bieden om initiatieven op het gebied van marketing en promotie eenzelfde uitstraling te geven die past bij (het DNA van) de Kanaalzone. Of het nu gaat om een advertentie, een beursstrand of een website. Alle verschillende communicatie-uitingen zullen zo elkaar versterken en daarmee ontstaat een eenduidig, consistent en uiteindelijk herkenbaar beeld. Het DNA Kanaalzone dient daarbij als onderlegger.

DNA Stijlwijzer Kanaalzone

DNA Zeeuws-Vlaanderen

Zeeuws-Vlaanderen is contrastrijk, culinair en het landschap is anders. De ligging nabij België speelt een grote rol. We zijn daardoor een beetje Vlaams, Bourgondisch en ook wel een volkje van vrijbuiters.  Die eigenheid van Zeeuws-Vlaanderen hebben wij niet bedacht maar gevonden door met vele Zeeuws-Vlamingen te praten. Vanuit die gesprekken bleek ook dat hier alles letterlijk en figuurlijk “op de grens” ligt. Het DNA-boek van Zeeuws-Vlaanderen laat zien hoe wij Zeeuws-Vlaanderen beleven en hoe wij hier leven, wonen, en werken.

DNA Zeeuws-Vlaanderen