De gemeente Terneuzen werkt samen met ondernemers en andere belanghebbenden aan een toekomstbestendig kernwinkelgebied. Op deze pagina treft u een chronologisch overzicht van de uitgevoerde activiteiten:

Deelname aan het In-Actie-Traject van De Nieuwe WinkelStraat (DNWS)

Het college van burgemeester en wethouders van Terneuzen heeft besloten om deel te nemen aan het In-Actie-Traject van platform De Nieuwe WinkelStraat om tot een actieprogramma te komen voor de toekomst van de detailhandel (retail) in het kernwinkelgebied (binnenstad) van Terneuzen.

Platform DNWS ondersteunt winkelgebieden door het hele land om de samenwerking tussen stakeholders te stimuleren en te werken aan een toekomstgericht winkelgebied. Het platform heeft hierbij een aanjaagfunctie; alle lokale stakeholders worden bij het project betrokken, dat zijn vastgoed, retail en overheid, maar idealiter ook horeca en vertegenwoordigers uit de kunst & cultuur sector.
In samenwerking met Rabobank werkt een team van adviseurs van platform DNWS nu al in circa 100 winkelgebieden en voert het DNWS In-Actie-Traject uit, om vervolgens een op maat vervolgtraject in gang te zetten.

Het In-Actie-Traject bestaat uit 6 stappen. Deze stappen zijn inmiddels doorlopen en hebben geleid tot aanbevelingen en een binnenstadsagenda. Terneuzen is de 100ste gemeente die aan dit traject deelneemt (zie Nieuwsbrief hierover)

Aanbevelingen DNWS voor binnenstad Terneuzen

Op 19 juli 2016, heeft een werksessie van het platform De Nieuwe Winkelstraat (DNWS) plaatsgevonden. De uitkomsten van deze sessie zijn gebruikt als input voor de aanbevelingen van het platform DNWS voor de binnenstad van Terneuzen.

Op 16 september 2016 hebben de stakeholders (een vertegenwoordiging van alle belanghebbenden) de aanbevelingen gepresenteerd gekregen. Uiteraard willen we dit plan ook delen met de genodigden voor de werksessie.

U kunt de aanbevelingen van het Platform De Nieuwe WinkelStraat hier downloaden.

Binnenstadsagenda voor een toekomstbestendig kernwinkelgebied in Terneuzen

De stuurgroep met de stakeholders heeft op 7 oktober 2016 een beslissing genomen over de aanbevelingen van het Platform DNWS en acties geformuleerd die we in de binnenstad van Terneuzen willen realiseren en in welke volgorde. De acties zijn samengevat in een binnenstadsagenda voor een toekomstbestendig kernwinkelgebied in Terneuzen.

Stadssafari

Op 14 november 2016 is deze binnenstadsagenda aan alle belanghebbenden gepresenteerd tijdens de zogenaamde Stadssafri die we in samenwerking met INretail hebben georganiseerd. Hierbij is een bezoek gebracht aan enkele inspirerende en onderscheidende ondernemers. Er is ook aandacht besteed aan de stedelijke vernieuwing in de binnenstad van Terneuzen.

Op 13 december 2016 heeft de stuurgroep vergaderd met als doel voor elk van de 10 acties (aanbevelingen van DNWS) een kartrekker aan te duiden en de 10 acties op te starten. Op 10 februari presenteren de 10 kartrekkers hun planning voor de acties aan de stuurgroep.

(Foto)verslag van de STADSSAFARI op 14 november 2016

Loop jij wel eens door de stad om inspiratie op te doen voor jouw winkel? Of praat je wel eens met andere ondernemers om van elkaar te leren? Doe inspiratie op en leer van elkaar!

Op maandagochtend 14 november 2016 vond de Stadssafari plaats voor alle belanghebbenden van DNWS en ondernemers uit de binnenstad van Terneuzen. De Stadssafari is georganiseerd door de gemeente Terneuzen en Ondernemersvereniging Bizzy Stad Terneuzen in samenwerking met InRetail en Accon avm. Nadat de ondernemers in de Paerdestal op de hoogte zijn gebracht over de INretailmodellen en het belang van samenwerking in de winkelstraat zijn ze samen op pad gegaan. Ze bezochten enkele collega's en hieronder kan u daar een korte fotoweergave van zien.

Jack Begijn geeft de aftrap van de Stadssafari in de Paerdestal

We bezoeken daarna eerst Captain's cabin.

Op safari bij HOTLEGS (Noordstraat 20-22, Terneuzen)

Op safari bij Studio Blique (Noordstraat 23, Terneuzen)


Op safari bij The Barber Garden (Brouwerijstraat 11, Terneuzen)

Op safari bij BOMONT, Noordstraat 109, Terneuzen)

De stadssafari is afgesloten met een lunch bij Brasserie Westbeer.

Spreekuur met retailadviseurs op 21 november

Op maandag 21 november hebben retailadviseurs van Accon avm een hele dag kostenloos spreekuur gehouden in het voormalige pand van Kindt en Biesbroeck in de Noordstraat in Terneuzen. De individuele ondernemer kon bij hen terecht met alle vragen die hij/zij heeft om de eigen onderneming toekomstbestendig te maken.

Ruimtelijke uitvoeringsstrategie / cluster Leefbaarheid Centrum Terneuzen

Meer informatie en de resultaten van (uitgevoerde) projecten en activiteiten in de binnenstad van Terneuzen (en enkele andere kernen) met betrekking tot de stedelijke vernieuwing kan je lezen in het document Cluster leefbaarheid kernen 2015 - 2017. Ook in 2018 wordt verder gewerkt aan de ruimtelijke uitvoeringsstrategie.

Ondertekening van de Retaildeal met minister Kamp van economische zaken op 3 juli 2017 in Zwolle

De gemeente Terneuzen heeft op 3 juli 2017 de Retaildeal ondertekend met minister Kamp van economische zaken. De ondertekening vond plaats in Zwolle tijdens het Zomercongres retail. Bekijk de video.

Meer informatie over DNWS

Voor meer info kan je terecht op de website van het Platform De Nieuwe Winkelstraat.