Keurmerk Veilig Ondernemen voor bedrijven

Het Keurmerk Veilig Ondernemen is een initiatief van de rijksoverheid in samenwerking met MKB Nederland en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Het doel van het keurmerk is een veilige omgeving voor ondernemingen te bevorderen. Het keurmerk is een instrument dat de kwaliteit van een winkelgebied (KVO-W) en/of bedrijventerrein (KVO-B) aangeeft als het gaat om veiligheid voor werknemers en werkgevers. Het keurmerk kan bijdragen aan een gunstig ondernemersklimaat in een gemeente.

Sinds 2007 is er volop aandacht voor veiligheid op de bedrijventerreinen Handelspoort en Haarmanweg in Terneuzen. De gemeente, de brandweer, de politie en ondernemersvereniging Terneuzen Zuid-West werken samen in het project Keurmerk Veilig Ondernemen voor Bedrijventerreinen (KVO-B). Dit keurmerk is in 2008 voor het eerst toegekend. In 2010, 2012, 2014 en 2016 zijn beide bedrijventerreinen opnieuw gecertificeerd.

In 2013 hebben gemeente, brandweer, politie en ondernemers uit Terneuzen het Keurmerk Veilig Ondernemen winkelgebied Centrum Terneuzen opgestart. In 2014 heeft het winkelgebied de 1ste ster van het CCV behaald. In 2017 is de tweede CCV-ster behaald. De partijen hebben zich er toe verbonden om de komende drie jaar inspanningen te verrichten om het kernwinkelgebied van Terneuzen nog schoner en veiliger te maken. Lees meer over het keurmerk op de website van het Keurmerk Veilig Ondernemen voor winkelgebieden.

In 2016 hebben gemeente, brandweer, politie en ondernemers uit Axel en Sas van Gent het Keurmerk Veilig Ondernemen winkelgebied Centrum Terneuzen opgestart. In 2017 hebben de winkelgebieden van Axel en Sas van Gent de 1ste ster van het CCV behaald.

Samenstelling leden KVO-W en KVO-B

In het KVO-W Terneuzen Centrum nemen de volgende leden zitting:

In het KVO-W Axel en Sas van Gent nemen de volgende leden zitting:

In het KVO-B nemen de volgende leden zitting:

Noodcontactkaart voor ondernemers

Hier kan u de Noodcontactkaart vinden voor ondernemers in het centrum van Terneuzen.
Hier kan u de Noodcontactkaart vinden voor ondernemers in het centrum van Axel.
Hier kan u de Noodcontactkaart vinden voor ondernemers in het centrum van Sas van Gent.
Op de kaart staan belangrijke nummers in geval van nood, diefstal, etc ..

Aangifte bij de politie

Wilt u snel aangifte doen? Dit kan tegenwoordig digitaal. Ga hiervoor naar de website van de politie.

Indien internetaangifte niet de voorkeur heeft, zijn aan de balie voor eenvoudige zaken aangifteformulieren beschikbaar. Deze kunnen ingevuld worden op een voor de ondernemer wenselijk moment. Na inlevering worden deze netjes verwerkt en uitgetypt. Het uitgewerkte exemplaar krijgt u ter ondertekening thuisgestuurd. Een afschrift is bijgevoegd (voor bijvoorbeeld de verzekering).

Ernstiger zaken, bijvoorbeeld diefstal door middel van braak, kunt u melden via tel. 0900-8844. De politie komt ter plaatse en doet onderzoek. Mogelijk kunt u dan ter plaatse aangifte te doen. De politieambtenaar neemt deze dan in concept op. Deze wordt naderhand verwerkt zoals verwoord in de vorige alinea.

Drugsgerelateerde overlast kan (eventueel anoniem) gemeld worden via tel. 0800-0225085.