Leegstand

De gemeente Terneuzen zet zich actief in om de leegstand van winkels aan te pakken. Er is een leegstandsoverleg waarin diverse acties worden besproken en daarna uitgevoerd.

Leegstandscijfers worden veelal gebruikt om een indruk te krijgen van een winkelgebied of om een keuze te maken voor een nieuwe locatie. Een winkelpand wordt als leegstand geregistreerd indien het redelijkerwijs de verwachting is dat in het (leegstaande) pand een verkooppunt in de detailhandel, horeca of consument gerichte dienstverlening zal terugkomen. Daarnaast gelden onderstaande criteria.

Binnen een winkelgebied:
• het pand was als winkel in gebruik en staat nu daadwerkelijk leeg.
• of het pand is op dat moment niet meer als winkel of horeca in gebruik, maar op het pand staat wel aangegeven dat het te koop/huur is (als verkooppunt).

Buiten winkelgebieden moeten beiden criteria gelden:
• Er moet een verkooppunt ingezeten hebben én er moet daadwerkelijk te koop/te huur of verkocht/verhuurd op het pand staan.

Leegstandcijfers kernwinkelgebied Terneuzen (Noordstraat/Markt/Steenen Beer)? Vraag er naar bij onze bedrijfscontactfunctionaris voor de retail, mw. Petra de Vliegher.