Ondernemersnetwerken

De gemeente Terneuzen heeft een goed georganiseerd bedrijfsleven. Op bijna elk bedrijventerrein of winkelcentrum is wel een ondernemersvereniging actief. De ondernemersverenigingen behartigen de belangen van een terrein of winkelcentrum. Geregeld overleggen zij met de gemeente over bijvoorbeeld de openbare ruimte, veiligheid, parkeren, bestemmingsplannen en nieuwe ontwikkelingen. Ook netwerken kan volop in Terneuzen. Hieronder vindt u de ondernemersverenigingen en -netwerken die in Terneuzen actief zijn.