Ondersteuning voor ondernemers

Wethouder Jack Begijn (Economie):

“De gemeente Terneuzen wil een ondernemer graag laten ondernemen. Veel tijd om diverse contacten met verschillende personen binnen een gemeente te onderhouden, is er vaak niet. Daarom zijn er speciaal voor bedrijven, retail, agrarische en toeristische sector contactpersonen beschikbaar. (Toekomstige) ondernemers kunnen daar met al hun vragen terecht.
Deze bedrijfscontactfunctionarissen zorgen dat een vraag bij de juiste persoon binnen de gemeente terechtkomt. Daarnaast kunt u ze ook om advies vragen. Bijvoorbeeld als u een vergunning nodig heeft en niet weet hoe dit in zijn werk gaat. Of als u meer wilt weten over vestigings- of uitbreidingsmogelijkheden. De bedrijfscontactfunctionaris denkt met u mee en komt ook graag een keer bij u langs.

Als gemeente ondersteunen en faciliteren we ondernemers waar mogelijk en brengen we partijen bij elkaar. Starters in onze gemeente kunnen jaarlijks terecht op de Startersbeurs. Ook bij de Kamer van Koophandel in Middelburg kunnen starters terecht met hun vragen.

Daarnaast zetten we samen met de nieuwe Stichting Citymarketing Terneuzen de stad Terneuzen beter op de kaart. Ook willen we de stad nog aantrekkelijker maken om je er als ondernemer te vestigen.”