Passantentellingen Locatus

Locatus voert passantentellingen uit in het centrum van Terneuzen Het winkelgebied Terneuzen Centrum telt circa 150 verkooppunten in de detailhandel met een totaal van circa 30.000 m2, voor het publiek toegankelijk winkelverkoopvloeroppervlak (wvo).

De hoogste uurwaarde bedraagt 1.900 passanten per uur. Op basis van de verzamelde telgegevens wordt het aantal bezoekers per week voor Terneuzen Centrum geraamd op 39.600 bezoekers bij een gemiddelde penetratie van 49%. Het aantal weekbezoekers bedraagt daarmee 1.300 bezoekers per 1.000 m2 winkelverkoopvloeroppervlak.

Gemiddeld genereert het winkelaanbod in de onderzochte winkelstraten over alle getelde winkelgebieden tussen 1.575 tot 2.700 bezoekers per 1.000 m2 wvo.

Meer informatie over de passantentellingen? Neem contact op met onze bedrijfscontactfunctionaris voor de retail, mw. Petra de Vliegher.