Peiling ondernemersklimaat

Peiling OndernemersKlimaat (POK) is een vernieuwde peiling die inzicht geeft in de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening en het ondernemersklimaat. Terneuzen scoorde bovengemiddeld goed in de dienstverlening van de gemeente aan ondernemers. Aspecten als de vindbaarheid van de juiste persoon, het nakomen van afspraken, de telefonische bereikbaarheid en het kennisniveau van ambtenaren worden als positief ervaren. Ook de snelheid waarmee vragen worden beantwoord, de mate waarop aandacht wordt besteed aan het verbeteren van het Terneuzense ondernemersklimaat en de mogelijkheden om met bestuurders in contact te komen krijgen een bovengemiddeld rapportcijfer. Daarnaast komt ook het digitaal bedrijvenloket van de gemeente Terneuzen goed uit de bus. Een punt van verbetering is het aanvragen van vergunningen. De volledige resultaten van de Peiling OndernemersKlimaat kunt u hier inzien.

peiling ondernemersklimaat (POK)

toelichting peiling ondernemersklimaat (POK)