Projecten

Het college van burgemeester en wethouders van Terneuzen heeft besloten om deel te nemen aan het In-Actie-Traject van platform De Nieuwe WinkelStraat (DNWS) om tot een actieprogramma te komen voor de toekomst van de detailhandel (retail) in het kernwinkelgebied (binnenstad) van Terneuzen. Meer informatie op de pagina DNWS

Het gros van de gemeenten stelt zich tot doel om het ondernemersklimaat te verbeteren. Vanwege de economische crisis zijn de beschikbare budgetten gekrompen en is de beïnvloeding door de overheid beperkt. Natuurlijk kunnen we als gemeente een bijdrage leveren om bijvoorbeeld soepele vergunningsprocedures in te richten en de bereikbaarheid van de gemeente te bevorderen. De gemeente Terneuzen ondersteunt ook startende en groeiende ondernemers en zet hiervoor de bedrijfscontactfunctionaris in.
De gemeente Terneuzen wil een stap verder gaan en de operationele dienstverlening naar ondernemers optimaliseren. We willen tonen dat we samen trots zijn op onze regio. Daarom werkt de gemeente Terneuzen aan de ontwikkeling van een OndernemersLABO. Een ‘laboratorium’ waarin het werkwoord ondernemen centraal staat.
Meer informatie op de pagina OndernemersLABO

De gemeente initieert, ondersteunt en begeleid daarnaast een aantal andere projecten, zoals: