Subsidies voor ondernemers

Gemeentelijke subsidieregeling voor ondernemersverenigingen en/of - stichtingen

De gemeente Terneuzen heeft een subsidieregeling voor ondernemers. De gemeente wil hiermee de economische positie van het bedrijfsleven in de kernen in structurele zin bevorderen. Het is de bedoeling dat de initiatieven de ondernemers begeleiden en ondersteunen.

Aan de subsidie zijn criteria en voorwaarden verbonden. Een van de voorwaarden is dat de aanvrager een ondernemersvereniging of –stichting moet zijn. Als een van de criteria geldt dat de voorstellen vernieuwend moeten zijn. De subsidie wordt niet verstrekt voor al bestaande initiatieven.

De voorstellen kunnen per e-mail worden ingediend: economie@terneuzen.nl. Hier kunnen ook de ‘criteria en voorwaarden’ behorende bij de subsidieregeling worden opgevraagd.

Subsidiemogelijkheden MKB

Innovatie is van groot belang voor de Zeeuwse economie. Dus ook voor het Zeeuwse MKB. Voor innovatie is geld nodig; eigen geld, maar liefst ook geld van het Rijk of vanuit Europa. De Provincie Zeeland en Impuls willen het MKB graag wijzen op de diverse subsidiemogelijkheden. Er zijn subsidies voor innovatieadvies, haalbaarheidsonderzoeken en innovatieve projecten. Hieronder vindt u een overzicht van de subsidiemogelijkheden voor het jaar 2017.

subsidiemogelijkheden MKB 2017