Terneuzencafé

Terneuzencafé is een onderdeel van het Actieprogramma Toerisme en Plattelandsontwikkeling van de gemeente Terneuzen. In dit Actieprogramma willen we als gemeente een helpende hand bieden.

Als gemeente organiseren we Terneuzencafe's met ondernemers, ondernemende inwoners en organisaties uit diverse sectoren om nieuwe ontwikkelingen te stimuleren. Alle geïnteresseerde inwoners van Terneuzen kunnen zich voor deze bijeenkomsten aanmelden. We hopen hiermee ideeën te kunnen ondersteunen die samenwerking, nieuwe verdienmodellen en de (economisch) leefbaarheid vergroten. Economische leefbaarheid wordt immers gemaakt door ondernemers en ondernemende inwoners!

Werkwijze
Terneuzencafé is een laagdrempelige bijeenkomst rondom een bepaald thema. U kunt als inwoner ook zelf thema’s aandragen. We brengen ondernemende mensen die goede plannen en initiatieven hebben met elkaar in contact. U wordt hierbij uitgedaagd en geprikkeld om uw ideeën te delen en te realiseren. Veelal volgt op de eerste themabijeenkomst een tweede om een drietal initiatieven uit de eerste bijeenkomst nog een stapje verder te helpen.

De bijeenkomsten starten op een inspirerende locatie met een broodje. Dan volgt de kennismaking, een plenair gedeelte (met inspirerende spreker) en de werkwijze in werkgroepen op basis van diverse onderwerpen. De bijeenkomst eindigt met het centraal delen van de uitkomsten van de verschillende werkgroepen. Het is een kleinschalige bijeenkomst met ongeveer 30 tot 35 deelnemers. Het voordeel van het Terneuzencafé is dat de netwerkbijeenkomst niet op één doelgroep gericht is. Iedereen kan deelnemen. De locaties zijn wisselend. Zo is het al een keer in het Portaal van Vlaanderen geweest en in museum het Warenhuis.

Terneuzencafé kan gemeentebreed worden ingezet, maar is tevens te gebruiken per kern of wijk. Het uitgangspunt is dat de bewoners zelf aan de slag gaan. De gemeente kan hierin faciliterend ondersteunen.

Terneuzencafé 15 april 2015
Tijdens de eerste bijeenkomst zijn brede onderwerpen gekozen die gezamenlijk een goed beeld geven van de aandachtspunten voor de toekomst: Sport en natuur, Gastvrij Terneuzen, Vernieuwend ondernemerschap, Landbouw en natuur, Industrie/haven/water, Zorgen voor elkaar, Samen doen. Per thema zijn de kansen voor Terneuzen beschreven. De deelnemers zijn gevraagd naar hun eigen doelen. Wat zouden zij zelf willen realiseren, waar hebben zij zelf energie voor? Per thema is een gespreksleider aanwezig en wordt in wisselende samenstelling het thema besproken. De hieruit voortvloeiende ideeën zijn zo concreet mogelijk vastgelegd. De resultaten van de avond zijn door tekenaar Olivier Rijcken verwerkt in een tekening op groot formaat. Uit het eerste Terneuzencafé is gebleken dat veel inwoners en ondernemers ideeën hebben, maar elkaar niet kent of niet op de hoogte is van elkaars ideeën.

Terneuzencafé 24 september 2015
In de tweede bijeenkomst hebben vier deelnemers van de eerste bijeenkomst hun ideeën in een korte kernachtige presentatie uiteengezet. Vervolgens zijn de ideeën in vier werkgroep sessies verder gedeeld en is gezocht naar aanvullingen en ondersteuning door de andere deelnemers. De Citymarketeer van Terneuzen, Tanya Joustra, heeft in de tweede bijeenkomst een presentatie gehouden over de werkwijze van Citymarketing in Terneuzen en de richting waarin gezocht wordt voor te ontwikkelen Citymarketing initiatieven. De strippenkaart voor stads- en dorpswandelingen van de Stichting Gidsenteam is mede dankzij het Terneuzencafé gerealiseerd.

Terneuzencafé 24 november 2016
Tijdens het Terneuzencafé van 24 november 2016 zijn de volgende thema’s besproken: Bewegen & Gezondheid, Verblijfsrecreatie & Beleving, Natuur, Landbouw, Cultuur en Voedsel- en streekproducten. Ook hierbij was per thema een gespreksleider aanwezig, zijn de deelnemers gevraagd naar hun eigen doelen, werden de ideeën vastgelegd en uitgewisseld én heeft onze tekenaar een beeldverslag gemaakt.

Heeft u een goed idee wat u graag zou willen ontwikkelen? Bent u op zoek naar een partner om uw arrangement of initiatief verder uit te werken? Kom dan ook naar Terneuzencafé!

Heeft u ideeën of wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente Terneuzen via e-mail b.tolboom@terneuzen.nl.