Toerisme

Toerisme en Plattelandsontwikkeling

  • Toerisme
  • Plattelandsontwikkeling:

    Op 3 december 2015 heeft de Raad van de gemeente Terneuzen ingestemd met het Actieprogramma Toerisme en Plattelandsontwikkeling.

    Binnen het Actieprogramma handelt Terneuzen proactief om economische kansen te benutten. Hiermee willen we de leefbaarheid en economische vitaliteit voor inwoners en bezoekers op het gebied van Toerisme en Plattelandsontwikkelingen vergroten. De belangrijkste doelen zijn het versterken van de economische positie van de agrarische en toeristische sector, maar ook het behoud en verbeteren van de leefbaarheid en vitaliteit van de kernen.

    Leefbaarheid wordt gemaakt door inwoners en ondernemers. Vergroting van de leefbaarheid versterkt de aantrekkingskracht en economische vitaliteit van de gemeente Terneuzen. Door het organiseren van Terneuzencafé bijeenkomsten willen we initiatieven van inwoners en ondernemers ondersteunen en faciliteren.